Ενδεικτικό στοιχείο

Φωτιζόμενη επιγραφή διάστασης έως 275cm

201.00721.00