Ενδεικτικό στοιχείο

Φωτιζόμενη επιγραφή διάστασης έως 90cm